Bugün - 21 Eylül 2019 CumartesiKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Kırıkkale’de ahilik haftası kutlanıyor32. Ahilik Haftası kutlamaları Kırıkkale’de seri ziyaretlerle başladı..
KIRIKKALE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(6) PERSONELLE 36 AY SÜRELİ ERKEK KUAFÖRÜ,TATLI-PASTA USTASI,PİDE VE YEMEK PİŞİRME,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIM İŞİ

KIRIKKALE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(6) PERSONELLE 36 AY SÜRELİ ERKEK KUAFÖRÜ,TATLI-PASTA USTASI,PİDE VE YEMEK PİŞİRME,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 07 Ağustos 2018 Salı

(14:00)

(6) PERSONELLE 36 AY SÜRELİ ERKEK KUAFÖRÜ,TATLI-PASTA USTASI,PİDE VE YEMEK PİŞİRME,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIM İŞİ

KIRIKKALE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(6) PERSONELLE 36 AY SÜRELİ ERKEK KUAFÖRÜ,TATLI-PASTA USTASI,PİDE VE YEMEK PİŞİRME,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası 1-İdarenin
a) Adresi

: 2018/371300

: Çalılıöz Mahallesi 466.Sokak 19 KIRIKKALE MERKEZ/ KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Ay Süreli (1) Erkek Kuaförü, (1) Tatlı-Pasta Ustası, (1) Pide Ustası, (1)Kebap ustası, (1) Garson ve (1) Bulaşıkçı olmak üzeri (6) Personelle Yemek Pişirme, Dağıtımı ve Sonrası Hizmetleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Kırıkkale Polisevi Şube Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojmanları, Polisevi Şube Müdürlüğünce organizasyon yapılan diğer açık/kapalı alanlar ile kontrol teşkilatı tarafından tespit edilen diğer bütün yerlerin açık/kapalı alanları ve eklentileri, ayrıca piknik sahaları, Polis Hatıra Ormanı, Bahşılı Polis Parkı, Kırıkkale Valiliği Hizmet Binası, Kırıkkale Valiliği Konutu ve Bahçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Fabrikalar Mh. Fevzi Çakmak Cd. No.1 Kat. 4 Merkez / KIRIKKALE
b) Tarihi ve saati : 29.08.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde yapılan Tatlı,Pasta , Pide,Kebap Ustalığı, Aşçılık, Garsonluk, Bulaşık Yıkama ve Kuaförlük işleri ile ilgili işçilik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu işlerin bir kısmının yapılmış olması yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Polisevi Şube Müdürlüğü Çalılıöz Mahallesi 466.Sokak 19 - KIRIKKALE MERKEZ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polisevi Şube Müdürlüğü Çalılıöz Mahallesi 466. Sokak 19 - KIRIKKALE MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

: 3182242542 - 3182253675
: kirikkalepolisevi@hotmail.com

E.9258


Kaynak / Editör: Okunma 558

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

MKE PİRİNÇ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ HAMMADDE
KESKİN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KIRIKKALE POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ KİRALAMA
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE ATM ŞEFLİĞİ AĞAÇLANDIRMA VE REHABİLİTASYON SAHALARINDA 2019 YILI SONBAHAR DÖNEMİ FİDAN DİKİMİ VE TOHUM
2. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI

Diğer Haberler

Tarihi güzellikleri keşfetmek için yola çıktılar
Olumsuz bir algı oluşturulmak isteniyor
Libre aletinin fiyatı 374 TL'ye çıkarıldı
Din görevlilerine ŞÖNİM tanıtımı
Belediyeden Kırıkkalespor’a malzeme desteği
KYK’da Sivil Savunma Eğitimi
Öztürk'e fahri üyelik
Karakeçili'de kan bağışı kampanyası
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE KİTAP FUARINI SEVDİ

10.04.2019 10:02:27

Yıllardır Kırıkkale’de sürekli okuma alışkanlığım..


Takograf Kartları KTSO’da düzenleniyorSayısal Takograf için Ankara’ya gitmeye son    Kar..
En Çok Okunanlar
Ahilikte ahlak kuraldır Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kırıkkale Ticaret B..     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. FETÖ davasında 6 beraat, 2 tahliye Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:0006:2512:4616:1018:5520:13

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
12°°C - 28°°C
Pazartesi
13°°C - 20°°C
Çarşamba
6°°C - 20°°C
Cuma
6°°C - 23°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,09Yazılım - Web Aksiyon