Bugün - 19 Şubat 2020 ÇarşambaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   12°°C
 
81 İl’de seçime gireceğizANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇELEBİ HEDEFLERİNİ MEMLEKETİ KIRIKKAL..
DETAYLI ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRILMASI İŞİ

DETAYLI ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRILMASI İŞİ

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE DESTEK

TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 

Detaylı Enerji Etüdü Yaptırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2019/65285

1- İdarenin

a) Adı: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE DESTEK TESİSLERİ 

  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Fabrikalar Mah.

Resmi ilan Haberi - 20 Şubat 2019 Çarşamba

(15:15)

DETAYLI ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRILMASI İŞİ

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE DESTEK

TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 

Detaylı Enerji Etüdü Yaptırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2019/65285

1- İdarenin

a) Adı: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE DESTEK TESİSLERİ 

  İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad. No:9 71100

  KIRIKKALE MERKE2/KIRIKKALE

c) Telefon ve faks numarası: 3182243000 - 3182242902

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

2- İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: Detaylı Enerji Etüdü Yaptırılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet Detaylı Enerji Etüdü Yaptırılması işinin Açık 

  ihale Usulü ile Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacaği/teslim edileceği yer: MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi: işe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) gündür 

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün 

  içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 01.03.2019 -10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): MKE Destek Tesisleri işletme Müdürlüğü / ihale Toplantı Salonu

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin: tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere igili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde her türlü Enerji Etüdü Yaptırılma İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli;istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif

verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanım indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Mühendislik Hizmetleri / 0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

E.2275Kaynak / Editör: Okunma 1203

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞE BAĞLI YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE AĞIZ VE
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
FABRİKAMIZ AMBAR ŞEFLİĞİ YOL BETONUNUN YENİLENMESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Diğer Haberler

Mehmetçiğe moral mektubu
373/2 Kısa dönem erler yemin etti
Hiçbir alanda boşluk bırakmayacağız
Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Neye talip olduğumuzu biliyorum
Meslek liseleri istişare edildi
Özdem’den Ufka Yolculuk Yarışmasına destek
Milli Eğitim Müdürü Çetin’e veda yemeği
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç MKE BİZİM DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN!

22.12.2019 13:20:47

Kırıkkale’de, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, M&..


Vali Sezer’in eşi şehit yakınlarını ağırladıKırıkkale Valisi Yunus Sezer’ in eşi Canan Sezer , Şehit yakınlarını ..
En Çok Okunanlar
Silah OSB insansız kara araçları üzerine yoğunlaşacak Kırıkkale Silah İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti, Kırıkkale Valisi Yunus .. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:0407:2813:0516:0318:3219:50

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
-2°°C - 12°°C
Cuma
-1°°C - 12°°C
Pazar
2°°C - 7°°C
Salı
2°°C - 5°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,08Yazılım - Web Aksiyon