Bugün - 08 Nisan 2020 ÇarşambaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   16°°C
 
Dernekte okey oynayanlar yakalandı Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) önlemleri kapsamın..
FABRİKAMIZ VEZİNHANE VE DÖKÜMHANE ATÖLYE BİNASI YAĞMUR OLUĞU

FABRİKAMIZ VEZİNHANE VE DÖKÜMHANE ATÖLYE BİNASI YAĞMUR OLUĞU

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MKE PİRİNÇ FABRİKASI

MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 

Fabrikamız Vezinhane ve Dökümhane Atölye Binası Yağmur Oluğu yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 18 Nisan 2019 Perşembe

(11:27)

FABRİKAMIZ VEZİNHANE VE DÖKÜMHANE ATÖLYE BİNASI YAĞMUR OLUĞU

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MKE PİRİNÇ FABRİKASI

MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 

Fabrikamız Vezinhane ve Dökümhane Atölye Binası Yağmur Oluğu yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası             :  2019/189648

1- İdarenin

a) Adresi                              :  Bahçelievler Mah. Ahılı Cad. No:63 A 71300 MERKEZ/

                                              KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası  :  3182243010 - 3182560728

c) Elektronik Posta Adresi      :  pirincticaret@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı         :  1 Adet Fabrikamız Vezinhane ve Dökümhane Atölye Binası 

                                              Yağmur Oluğu Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                    :  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası 

                                              Müdürlüğü Vezinhane ve Dökümhane Atölyesi Binası

c) işe başlama tarihi              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer 

                                              teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                         :  Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç

                                              Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                   :  26.04.2019 -15:00

 

4.         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1.      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.    Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.    İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.    Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.      Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.       Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.    İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin ‰ 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.      Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan (B) III

grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.    Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5.         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.         İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.         İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.      İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Alım Servis Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2.       İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.         Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Pirinç Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü 63 No’lu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.         İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.       İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.        Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.       Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.       Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.4981

 


Kaynak / Editör: Okunma 1360

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KIRIKKALE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2019 YILI 105 (YÜZBEŞ) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KIRIKKALE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ONARIM İŞİ
Resmi ilan
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
KIRIKKALE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

Diğer Haberler

Yüksek kesimler karla tanıştı
Şehir merkezi cazibe merkezine dönüştürülmeli
Dağdelen, esnafların talep ve sorunlarını dinledi
KIRIKKALE GÜREŞE DOYACAK
Makama "halı kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkarıp girdi
Köy yollarını kendi kaynaklarımızla yapacağız
Kırıkkale vergi tahsili düşük iller arasında
Kayıplar karşılanmalı, tüm emeklilere ek zam verilmelidir!
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç Saran’dan örnek alınacak davranış

31.03.2020 14:59:55

Saran’dan örnek alınacak davranış Çin&rsq..


AÇIK PAZAR YERLERİ KAPANDI Koronavirüs salgını kapsamında Kırıkkale’de alınan önlemler..
En Çok Okunanlar
22 VAKA, 1 ÖLÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın .. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
3°°C - 16°°C
Cuma
4°°C - 16°°C
Pazar
2°°C - 15°°C
Salı
3°°C - 16°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,09Yazılım - Web Aksiyon