Bugün - 21 Eylül 2019 CumartesiKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Kırıkkale’de ahilik haftası kutlanıyor32. Ahilik Haftası kutlamaları Kırıkkale’de seri ziyaretlerle başladı..
1 ADET KÜLTÜR MANTAR VE 1 ADET İSTRİDYE MANTAR EVİ YAPIM İŞİ

1 ADET KÜLTÜR MANTAR VE 1 ADET İSTRİDYE MANTAR EVİ YAPIM İŞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

1 adet Kültür Mantar ve 1 adet İstridye Mantar Evi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 05 Mayıs 2019 Pazar

(13:36)

1 ADET KÜLTÜR MANTAR VE 1 ADET İSTRİDYE MANTAR EVİ YAPIM İŞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

1 adet Kültür Mantar ve 1 adet İstridye Mantar Evi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası:2019/214269

1- İdarenin

a) Adresi:(Arpalık Çukuru Mevkii) FABRİKALAR MAHALLESİ KAYSERİ YOLU CAD.NO:109/111 KIRIKKALE 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası:3182242938 - 3182242557

c) Elektronik Posta Adresi:71iletisim@kkgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Kültür Mantar Evi 1 adet ve İstiridye Mantar Evi 1 adet Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Kırıkkale Merkez, Köy ve İlçe Sınırları İçerisinde

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Arpalık Çukuru Mevkii) Fabrikalar Mahallesi Kayseriyolu Caddesi No:111 Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati:14.05.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin ‰ 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

AXVIII veya AXX veya BIII Benzer İş Grubu Sayılacaktır.

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi -Ziraat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı (Arpalık Çukuru Mevkii) Fabrikalar Mahallesi Kayseri yolu Caddesi No:lll Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar (Arpalık Çukuru Mevkii) Fabrikalar Mahallesi Kayseri yolu Caddesi No:lll Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.5544Kaynak / Editör: Okunma 572

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Resmi ilan
KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI
DETAYLI ENERJİ ETÜDÜ YAPTIRILMASI İŞİ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Diğer Haberler

Yarar Keskinlilerle kucaklaştı
Astsubay Okulu neden Kırıkkale’de olmasın?
Devletin aileye uzattığı şefkat elisiniz
10 Ocak Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
Baro başkanlarından olağanüstü KHK toplantısı!
Gençlerin bilime olan ilgisi bizleri gururlandırıyor
Bunalıma giren genç kız intihar etti
İşçiler hiçbir mağduriyet yaşayamayacak
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE KİTAP FUARINI SEVDİ

10.04.2019 10:02:27

Yıllardır Kırıkkale’de sürekli okuma alışkanlığım..


Takograf Kartları KTSO’da düzenleniyorSayısal Takograf için Ankara’ya gitmeye son    Kar..
En Çok Okunanlar
Ahilikte ahlak kuraldır Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kırıkkale Ticaret B..     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. FETÖ davasında 6 beraat, 2 tahliye Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:0006:2512:4616:1018:5520:13

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
12°°C - 28°°C
Pazartesi
13°°C - 20°°C
Çarşamba
6°°C - 20°°C
Cuma
6°°C - 23°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,08Yazılım - Web Aksiyon