Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararlar aldı

Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu önemli kararlar aldı
Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan kararları duyurdu.  Vali Yunus Sezer başkanlığında toplanan kurul getirilen kısıtlamalar, kısıtlamalara uymayanlara uygulanacak cezalar konusunda kararlar aldı.ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ...

Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan kararları duyurdu.  Vali Yunus Sezer başkanlığında toplanan kurul getirilen kısıtlamalar, kısıtlamalara uymayanlara uygulanacak cezalar konusunda kararlar aldı.

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ YAPILMAYACAK

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) isimli hastalığa karşı devletimiz, etkin koruyucu önlemleri alınmış olup hastalıkla mücadele konusunda kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da bir takım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, hastalıkla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla; İlimizde bulunan çok sayıda insanın zorunlu olarak açık veya kapalı ortamlarda bir araya gelmesini ve yakın temas içinde bulunmasını sağlaması nedeniyle söz konusu virüsün bulaşma ihtimali ve salgının daha hızlı yayılması ve toplumun genelinin sağlığının riske atılma ihtimali bulunduğundan dolayı; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak düzenlenen askere uğurlama törenlerinin/etkinliklerinin durdurulmasına,

TOPLUM SAĞLIĞI VE KAMU DÜZENİ

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.03.2020 tarih ve E.5759 sayılı yazılarında belirtildiği üzere Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında; alınan tedbirlere ilave olarak; vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulması ve gerekli takip denetimlerin zabıta- kolluk ve ilgili birimlerce yapılmasına, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.03.2020 tarihli yazısında belirtildiği üzere; 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,   kararlar yürürlüğe girdikten sonra; İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacaktır. Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR 112, 155, 156 NUMARALARINI ARAYABİLECEK

İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecektir. Uygulamaya yön verecek Valilik Kararlarının; 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar ,belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb.) göz önünde bulundurularak söz konusu istisnalar içerecek şekilde uygulanması sağlanacaktır. Vefa Sosyal Destek grubu ile ilgili 22.03.2020 tarihinde Valiliğimizde yapılacak toplantı kararlarının uygulanması sağlanacaktır.

LOKANTA, RESTORAN, PASTANE

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.03.2020 tarihli yazısında belirtildiği üzere; Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla mezkur talimat kapsamında yer almayan lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda; İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına, gerekli takip denetimlerin zabıta-kolluk ve ilgili birimlerce yapılmasına, Çevre      ve      Şehircilik      Bakanlığı,      Yerel      Yönetimler     Genel      Müdürlüğünün 2020/8      nolu genelgesinde belirtilen;

NİKAH İŞLEMLERİ

İki nikah merasimi arasında yeterli sürenin bırakılması, her nikah merasiminden sonra salonların havalandirilması ve dezenfekte edilmesi, Belediye binaları ve belediye nikah salonları dışında gerekli olmadıkça nikah kıyılmaması, Nikah merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve sosyal mesafeyi koruyacak biçimde düzenleme yapılması,

ATIKLARIN TOPLANMASI

Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması, Bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atıklarını gerek ambalaj atığı üreticilerinden doğrudan gerekse şehir içindeki cadde ve sokaklardan toplayanlara yönelik olarak pandemi devam ettiği sürece maske, eldiven, kıyafet gibi koruyucu ekipman temini yönünden gerekli tedbirlerin alınması, Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu sürecinde daha hassas davranılması,

FIRIN, MARKET VE PAZAR YERLERİ

Fırın ve diğer ekmek satış yerlerinde satılan ekmeklerin satıcılar tarafından eldiven kullanmak suretiyle poşetlenerek satışa sunulmasına, Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin, tüketicilerce seçilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satışa sunulmasına, Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmalarının   ihmal edilmemesine, gerekli ve yeterli hijyen önlemlerinin alınmasına, Pazar  yerlerinde  tezgah  aralıklarının  mümkün  olduğunca  geniş  tutularak,  tezgah  aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmamasına,

MİLLİ PARKLARDA PİKNİK YASAĞI

Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkesin uygun özellikte eldiven kullanmasına ve hijyen konusunda bilgilendirilmesine.  Virüs salgının yayılmasını engellemek ve sosyal mesafe kuralına uymak adına ilimizde vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları milli park, ormanlarda ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı park ve bahçelerde piknik yapılması ve mangal yapılmasının yasklanmasına, bu alanların kolluk, zabıta ve İl Tarım Müdürlüğü görevlilerince denetlenerek gerekli tedbirlerin alınmasına,

14 GÜNLÜK KARANTİNA KURALI

İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurt dışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle koronavirüs bulaşma/ taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü/ Kollukça, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünden yazılı tebligat yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki ‘1. İkaza’ uymayanlara, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3150 TL) uygulanacak, yapılacak ‘2. Kontrolde’ de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3150 TL ) uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılmasına, Telefon ile covid-19 takibini reddedenler, Aile hekimi, uzman hekim veya İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekiplerince olası vaka olarak nitelendirilerek, numune alınması veya hastaneye nakli gerçekleştirilmesi gerekir iken nakil talebini reddedenler, Yurtdışından geldiği halde toplum içinde dolaştığı tespit edilenler kolluk kuvvetleri eşliğinde 112 ambulansları ile hastaneye nakilleri gerçekleştirilecektir.

PARA VE HAPİS CEZASI

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere; Hıfzıssıhha Kanununu’nun 282. Maddesi gereğince 3150 TL, Kabahatler Kanununun 32. Maddesi 392 TL, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince “ 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” Kararların ve kararlara uymayanlar hakkında ilgi yasa hükümlerine göre işlem yapılacağının belediyelerimiz eli ile ilgililere tebliğ edilmesine; ilgili birimler, belediyelerimiz ve genel kolluk kuvvetlerinin iş birliği içinde kararların uygulanmasını takip etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.