Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, vergide büyük yapılandırma fırsatının devam ettiğini açıkladı. Sürecin devam ettiğini ve 31 Ağustos tarihinde...

Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, vergide büyük yapılandırma fırsatının devam ettiğini açıkladı. Sürecin devam ettiğini ve 31 Ağustos tarihinde sona ereceğine işaret eden Defterdar Bayraktar, mükelleflerin yapılandırma fırsatını kaçırmaması çağrısında bulundu.

31 AĞUSTOS’TA SON BULUYOR

Yapılandırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, 7326 sayılı kanun kapsamındaki,Kamuya ait borçların yapılandırılmasına ilişkin süreç yaklaşık 2 aydır devam etmekle birlikte, 31 Ağustos 2021 tarihinde son bulacaktır.  Bu nedenle müracaat son günü olan 31 Ağustos 2021  tarihine kadar Kamuya borcu bulunanların gecikmeksizin, kanunun getirdiği imkanlardan faydalanmak üzere müracaat etmeleri son derece faydalı olacaktır. Müracaatlar ise daha önce belirtildiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılabileceği gibi bizzat vergi dairelerimize müracaat edilerek te yapılabilmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” diye konuştu.

BORÇLAR TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK

Defterdar Bayraktar “Kanunun getirdiği imkanlara kısaca değinecek olursak,bu kanun ile Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları ve ecrimisillerle ilgili ihtilaflar sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için Kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecektir. Daha önceki yapılandırma kanunlarından faydalanıp ödemesi devam edenlerde müracaat edebileceklerdir. Yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarları üzerinden ayrıca indirim yapılacaktır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar süresi geçmiş araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, Yİ-ÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleyebilecektir” ifadesini kullandı.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İMKÂNI VERİLİYOR

Ayrıca bu kanun ile Matrah ve vergi artırımı imkânı verildiğine dikkat çeken Defterdar Bayraktar “Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2019 yılında 600.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkin kurumlar vergisini ödedi. Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için 120.000 lira ilave beyanda bulunacak. Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 24.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskinden kurtulacak. Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse, ilave beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 18.000 lira vergiyi ödeyecek. 7326 sayılı Kanunla ilk defa getirilen düzenlemeye göre matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden de %10 indirim yapılacak. Örnekte yer alan mükellef, 2019 yılı için yaptığı kurumlar vergisi matrah artırımı sonucu 18.000 lira olarak tahakkuk edecek vergisini Eylül ayı içinde peşin olarak öderse, %10 indirimle birlikte ödeyeceği vergi 16.200 lira olacak. Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanunda öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek”.

PEŞİN VEYA TAKSİT

Bayraktar “Bu kapsamda mükellefler; Gelir ve Kurumlar vergileri,Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi,Katma Değer Vergisi , açısından 2016-2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler. Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yararlanabilecek. Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek. Bu tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olunmayacak. Burada önemli bir hususun altını çizmek istiyoruz. Kanuna uygun ödeme yapılmaması halinde matrah ve vergi artırımı imkânları kaybedilecek, yani inceleme ve tarhiyat yapılabilecek. Ödenmeyen vergiler de gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.

MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, Terör suçundan hüküm giyenler, Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler yararlanamayacak. Ancak, 9/6/2021 tarihi itibarıyla, defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin,Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemleri bekletilecek. İnceleme neticesinde bahse konu fiillerin varlığının tespit edilmemesi durumunda, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergilerin ödenmesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bu mükellefler matrah ve vergi artırımı imkânından yararlanabilecek. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz” dedi. HABER: Mehmet Erkoç

Bu haber toplam 10 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.