Kırıkkale Belediyesi 5 büfeyi kiraya verecek

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri geçici teminat bedelleri ve aylık muhammen kira bedelleri belirtilen 5 adet büfenin işletmeciliği 2886 DİK nın 45.maddesince açık artırma usulü ile 1 yıllığına kiraya verilecektir.

Sıra.
no
Cinsiİhale yapılacak yerlerin adresleriAylık
Muh.bedel
Geçici tem.bed
1BüfeFabrikalar mahallesi Bosna caddesi no:7/A2.900,001.044,00
2BüfeOsman Gazi mahallesi Doğu Bulvarı 92/A1.100,00396,00
3BüfeYenidoğan mahallesi 599. Sokak 15/A2.900,001.044,00
4BüfeKaletepe mahallesi 1069 sokak no:7/C1.200,00432,00
5BüfeKaletepe mahallesi 1067 sokak no:12/A1.200,00432,00


2-İhale 20.03.2024 Çarşamba günü saat 10.30 da başlayıp 10 ar dakika ara ile Belediyemiz hizmet binası 3. Kat Encümen odasında yapılacaktır.
3-İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.
4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden istenecek belgeler:

  1. Nüfus cüzdanının fotokopisini ibraz etmesi
  2. Geçici Teminat makbuzunu ibraz etmesi
  3. İkametgah kaydını ibraz etmesi
  4. Katılımcı adına vekaleten ihaleye katılıyor ise katılımcı adına teklif vermeye, ihaleye katılmaya yetkili olduğuna dair noterden vekaletnameyi ibraz etmesi
  5. Şirket adına katılan, şirket müdürünün imza siriküsü veya şirket müdürü adına ihaleye katılan katılımcı ihaleye katılmaya, teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz etmesi
#ilangovtr BASIN NO: ILN01998950